Uthyrningspolicy  

DENNA UTHYRNINGSPOLICY GÄLLER FRÅN 1 Mars 2018.

FÖR ATT BLI KUND HOS OSS SKA SÖKANDE OCH EVENTUELL

MEDSÖKANDE UPPFYLLA NEDANSTÅENDE GRUNDKRAV.

 

 GRUNDKRAV

 • ha fyllt 18 år
 • uppfyller krav för skulder och betalningsanmärkningar
 • uppfyller inkomstkrav
 • inte ha misskött sin relation med oss eller föregående hyresvärdar
 • vid behov kunna uppvisa goda boendereferenser
 • några lägenheter är allergi anpassade och hyresgäster till dessa skall vara rök och djurfria
 • första hyran skall vara betald innan inflyttning
 • hemförsäkring tecknad innan inflyttning
 • följer riktlinjer för antal boende

 

Uppfylls inte dessa krav kan man inte få en lägenhet tilldelad. Vi förbehåller oss rätten att pröva

varje hyresgäst individuellt mot uppsatta krav.

 

SKULDER OCH BETALNINGSANMÄRKNINGAR

Vi gör alltid en kreditupplysning alternativt en kontroll via kronofogden innan vi ringer upp och

erbjudande en lägenhet. Visar kreditupplysningen/kontrollen betalningsanmärkningar eller skulder

kommer vi inte att erbjuda någon lägenhet.

 

KRAV PÅ  INKOMSTNIVÅ

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna bo kvar i våra lägenheter och inte hamna i situation där de

får svårighet att betala hyran. Av den anledningen tittar vi på inkomst i förhållande till hyran.

Vi gör en objektiv bedömning och tar ett beslut om sökande kan få en lägenhet tilldelad.

Det är tillräckligt att det är sannolikt att du kan betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.

 

GODKÄNDA INKOMSTSLAG

Vi godkänner följande som inkomst:

 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel och/eller CSN-lån
 • Pension
 • Inkomst från kapital
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg
 • Försörjningsstöd godkänt av Skövde kommun
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan

 

RIKTLINJER FÖR BEGRÄNSNING AV ANTAL BOENDE PER LÄGENHET

Antal boende per lägenhet:

1 rum och kök: inte fler än två

2 rum och kök: inte fler än tre

3 rum och kök: inte fler än fem

4 rum och kök: inte fler än sju

5 rum och kök: inte fler än åtta

Antalet personer avser vuxna och barn

 

SÄRSKILD HÄNSYN

Vår strävan är att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster.

Vid valet kan särskild hänsyn tas till exempelvis:

 • pendlingsavstånd
 • medicinsk hänsyn
 • företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling.
 • samarbeten med andra aktörer(ej privat)

 

KÖSYSTEM

För att bli tilldelad en lägenhet behöver man registrera sig i vårt kösystem och utifrån kötid delas lägenheterna ut.

 

Registrering i kön görs fördelaktigt genom att ringa eller maila någon av kontaktpersonerna på hemsidan.

För att stå kvar i kön skall man uppdatera anmälan en gång per år annars avregistreras man.

Lediga lägenheter kommer läggas upp på hemsidan, intresseanmälan på aktuell lägenhet görs via mail eller telefonnummer vilka är tillgängliga på hemsidan.

Vid flera intressenter tillfaller lägenheten den med längst kötid som uppfyller grundkraven.

 

 

Copyright llbmalmbergfastighet.se